Giới thiệu

Nếu như trong thế kỷ trước, chúng ta nói nhiều về câu chuyện thế giới phẳng và vai trò của nông nghiệp trong việc giúp đảm bảo an ninh lương thực thì câu chuyện của thế kỷ này đã hoàn toàn khác. Thế kỷ 21 chứng kiến những thay đổi ngoạn mục của xã hội loài người với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đi kèm với đó là những cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu vô tiền khoáng hậu như biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng tại các thị trường xuất khẩu quan trọng của nông, lâm, thủy sản; xung đột xã hội gia tăng.

Trong bối cảnh này, người nông dân Việt Nam là nhóm đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn cả. Ngành nông nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với nước ngoài và tuân thủ tiêu chuẩn thị trường trong cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Mà ở phạm vi lãnh thổ quốc gia, người nông dân xác định tiếp tục đối mặt với biến đổi khí hậu, quy mô sản xuất nhỏ với lợi thế so sánh thấp, đất xói mòn không còn chất dinh dưỡng và chất lượng nông sản thu được không cao…

Nhận thức rõ ràng được những nguy cơ và thách thức này, chúng tôi đã phát triển RiTi theo mô hình vườn dược liệu hữu cơ, lấy phát triển bền vững làm nhân sinh quan. Mỗi sản phẩm dược liệu của RiTi được tạo ra không chỉ mang lại những giá trị về mặt sức khỏe, tinh thần cho người thân, bạn bè và xã hội mà còn là tiến trình mà chúng tôi đang kết nối lại với thế giới thiên nhiên và chính bản thân mình.

Những giá trị và triết lý của RiTi được thể hiện rõ nét và nhất quán ở những nguyên tắc sản xuất mà chúng tôi đã và đang áp dụng trên mỗi sản phẩm:

 1. Canh tác hữu cơ kết hợp thuận tự nhiên
 • Canh tác theo chu kỳ sống tự nhiên của cây dược liệu,
 • Không thuốc hóa học, không nhà kính, không sử dụng thành phần biến đổi gen (GMOs),
 • Sử dụng phân hữu cơ cải tạo đất.
 1. Nguyên chất
 • Sản phẩm hoàn toàn là dược liệu, không chiết xuất, không tinh chế,
 • Thành phần dược liệu không chất phụ gia, hương liệu, chất bảo quản.
 1. Thân thiện với môi trường
 • Trong canh tác: Không tạo rác, khí, nước thải bẩn, sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt để tiết kiệm nước dùng,
 • Trong sản xuất: Sử dụng các chất liệu dễ tái chế hoặc dễ phân hủy, bao bì thân thiện, tối giản in ấn.
 1. Phát triển cộng đồng địa phương
 • Canh tác giống cây bản địa, phù hợp với đất và khí hậu,
 • Ưu tiên sử dụng lao động địa phương,
 • Hỗ trợ trồng và canh tác giống cây dược liệu cho nhiều địa phương trong khu vực.